Πως μπορες να διαγνσεις σε 3 κινσεις να εγκεφαλικ επεισδιο:


Να θυμστε τα 3 βματα. 
Καμι φορ τα συμπτματα ενς εγκεφαλικο εναι δσκολο να αναγνωριστον.

Δυστυχς η λλειψη επγνωσης μπορε να εναι επιβλαβς. 


Το θμα του εγκεφαλικο μπορε να χει υποστε βλβη εγκεφλου εν οι νθρωποι κοντ του δεν μπορον να αντιληφθον τα συμπτματα του εγκεφαλικο.

Οι γιατρο λνε τρα τι οποιοσδποτε, χωρς ιατρικ εκπαδευση, μπορε να αναγνωρσει να εγκεφαλικ, ρωτντας τον/ την να κνει τις 3 ακλουθες απλς ενργειες:

1. Ζητστε του / της ΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΕΙ: Σε να Αγγειακ Εγκεφαλικ Επεισδιο παρατηρονται ασυμμετρες στη μια πλευρ του προσπου. Το τομο σως να χαμογελει, αλλ η μια μερι να πφτει, να μην μπορε να χαμογελσει καθλου. 

2. Ζητστε του / της να ΣΗΚΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΧΕΡΙΑ (ΜΠΡΑΤΣΑ): Σε να Αγγειακ Εγκεφαλικ Επεισδιο, το τομο σως να μην μπορε να σηκσει το να του χρι, να το σηκνει αρχικ, και μετ αυτ να πφτει.

3. Ζητστε του / της ΝΑ ΠΕΙ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ) π.χ. ....'Εναι μα ηλιλουστη μρα σμερα'.:  Σε να Αγγειακ Εγκεφαλικ Επεισδιο το τομο σως δεν μπορε να πει καθλου την πρταση να λει ασυναρτησες. 

Στην περπτωση που εμφανζεται κποιο απ τα τρα, καλστε το 166 αμσως και περιγρψτε τα συμπτματα. Η διδοση και χρση αυτο του τεστ θα μποροσε να συντελσει στην μεση διγνωση και θεραπεα ενς εγκεφαλικο και στην αποτροπ εγκεφαλικν βλαβν.