Main Menu

&

Who's Online

arrow &
& Print

Συγγραφ κειμνου: Τσαν Μαρα, στην πτυχιακ εργασα με επιμλεια της κ.Πριου, 2004

Οργνωση και επκταση κειμνου: Κοκη Ευγενα-Περιστρα, στην πτυχιακ εργασα με επιμλεια της κ.Πριου και κ.Κοσμδου, 2015 

 

Τι εναι η Αφασικ Ομδα Θεσσαλονκης;      

    Η Αφασικ Ομδα Θεσσαλονκης ιδρθηκε το 2004 και γινε επσημο σωματεο στις 7/01/2005 με την απφαση 30763/2004. Εναι να σωματεο μη κερδοσκοπικο χαρακτρα.

    Η Αφασικ Ομδα Θεσσαλονκης εναι να υποστηρικτικ πργραμμα για τα τομα με αφασα και τις οικογνειες τους. Στχος της εναι η βελτωση των συνθηκν διαβωσης των ατμων με αφασα και η χρση της ομδας ως μσο κφρασης για τα τομα με γλωσσικς βλβες. Επσης ενημερνουν το ευρ κοιν: το αφασικ τομο εναι το διο τομο που ταν πριν το επεισδιο και τσι πρπει να του συμπεριφρονται.

    H Αφασικ Ομδα Θεσσαλονκης προσφρει πληροφορες σχετικ με την αφασα. Συζητνται στρατηγικς για το πς μπορε να τα βγζει κανες πρα σε προσωπικ εππεδο και σε οικογενειακ εππεδο και ανταλλσσονται απψεις σε συναντσεις της Αφασικς Ομδας.

 

 

Τ εναι η αφασα;

    Η αφασα εναι μια επκτητη διαταραχ του λγου, η οποα οφελεται σε νευρολογικ βλβη.

    Τα τομα με αφασα εμφανζουν δυσλειτουργες στην επικοινωνα, τη κατανηση του λγου, την κφραση, την ανγνωση, την γραφ και τη μνμη. Yπρχουν διφοροι τποι αφασας.Ο κθε τπος αφασας διακρνεται απ διαταραχ σε κποια περισστερες απ τις λειτουργες που προαναφρθηκαν.

    Η αφασα εναι μα διαταραχ του λγου και χι της ομιλας, εν συνθως δεν επηρεζεται η σκψη η νοημοσνη.

 

Πς προκαλιται η αφασα;

    Η αφασα εναι συνθως αποτλεσμα εγκεφαλικο επεισοδου κρανιoεγκεφαλικς κκωσης (τραυματισμο). Μπορε να παρουσιαστε μως εξαιτας κποιου γκου στον εγκφαλο κποιας λλης νευρολογικς κατστασης.

    Τα τομα με αφασα μπορε να παρουσιζουν ταυτχρονα με την αφασα και λλες διαταραχς, πως στην ομιλα, π.χ. δυσαρθρα, απραξα, κινητικς διαταραχς, διαταραχς προσοχς κ.τ.λ.

 

Ποιοι εναι οι προδιαθεσικο παργοντες εμφνισης ΑΕΕ;

 • Αρτηριακ πεση:  ρευνες χουν δεξει τι στην ηλιακ ομδα 40-60 ετν οι πιθαντητες να χουν υπρταση εναι 50%, εν στις ηλικες νω των 60 οι πιθαντητες εναι νω του 75%.
 • Κπνισμα: Το κπνισμα συμμετχει σημαντικ σαν προδιαθεσικ αιτα στα ΑΕΕ, εμβολικ αιμορραγικ.
 • Σακχαρδης διαβτης.
 • Καρδιολογικς παθσεις:Εναι δετερος σε σειρ προδιαθεσικς παργοντας για ΑΕΕ.
 • Προηγομενο ΑΕΕ: Το προηγομενο ΑΕΕ εναι μικρς προδιαθεσικς παργοντας αν κποιος θα υποστε ΑΕΕ.
 • Παχυσαρκα: Βρθηκε τι η παχυσαρκα δεν αποτελε προδιαθεσικ παργοντα του ΑΕΕ.
 • Η ηλικα
 • Η μεγλη κατανλωση αλκολ  και δαιτα πλοσια σε λιπαρ
 • Η ανεβασμνη χοληστερνη στο αμα

 

 Τα συμπτματα του εγκεφαλικο:

 • Ξαφνικ αδυναμα, μοδιασμα στο πρσωπο, στο χρι και πδι, ιδιατερα αν εναι σε μια πλευρ του σματος.
 • Ξαφνικ μεωση της οραττητας(θμπωμα), απ το να και τα δο μτια.
 • Δυσκολα στην ομιλα την κατανηση απλν δηλσεων.
 • Ζλη, απλεια της ισορροπας,ειδικ ταν συνδυζεται με τα λλα συμπτματα.
 • Ξαφνικς, ανεξγητος και εππονος πονοκφαλος.

 

 

 Ποιοι εναι οι τποι της αφασας;

Κθε τομο με αφασα αντιμετωπζει διαφορετικ προβλματα και κανες δεν παρουσιζει λα τα χαρακτηριστικ ενς τπου αφασας.

 

1.      Αφασα τπου Broca

Η γλωσσικ παραγωγ εναι πολ διαταραγμνη και συνθως παργουν μνο λξεις πολ μικρς φρσεις.

χουν καλ κατανηση.

Οι περισστεροι ασθενες παρουσιζουν και δεξι ημιπληγα στο πρσωπο και στο σμα.

Τα κινητικ προβλματα βελτινονται με τον καιρ.

Κνουν πολλ λθη στην ρθρωση, παραλεψεις και αντικαταστσεις φωνημτων.

Παρουσιζουν δυσκολες στην επανληψη λξεων, φρσεων και προτσεων.

Δεν μπορον να διαβσουν, και χουν δυσκολες στην γραφ

Τα τομα με αφασα τπου Broca καταφρνουν να επικοινωνον παρλο που χουν περιορισμνο λεξιλγιο κφρασης

χουν επγνωση των προβλημτων του λγου τους και απογοητεονται ταν δεν καταφρνουν να επικοινωνσουν

Η ανγνωση και η παραγωγ των υπερμαθημνων γνσεων(αριθμο, μρες της εβδομδας, τραγοδι γενεθλων κ.α) εναι καλτερες απ τι ο αυθρμητος λγος. 

 • Παρδειγμα λγου ατμου με αφασα τπου Broca:

- Τι θλεις να φας για βραδιν;

- Ω! Εε, εε, εντξει, Μμ, μμ, μμ. Μ-μ-μακα…. Λγα μακα...χι, χι πολλ ττοια μ, μ, μ. εντξει,ναι. Ααα! Και λγο… λγο πνω.. πνω.. τυ- τυ-τυ τυρ, κτρινο θλω. Ναι.

 

 

2.      Αφασα τπου Wernicke

Η γλωσσικ αντληψη εναι ιδιατερα διαταραγμνη. Η σοβαρτητα της διαταραχς της λεκτικς κατανησης ποικλει ανμεσα στα τομα με αφασα τπου Wernicke. Μπορε να μην αναγνωρζουν τα φωνματα και λλοι μπορε να αντιλαμβνονται το κεντρικ νημα της συζτησης απ τα συμφραζμενα.

Δυσκολεονται να αντιληφθον μια συζτηση περισστερο ταν υπρχει περιβαλλοντολογικς θρυβος, μιλον πολλο ταυτχρονα.

Γενικ δεν παρουσιζουν παρλυση πρεση.

Η γλωσσικ παραγωγ εναι καλ, καλ ρθρωση, προσωδα, γραμματικ.

Πολλο χουν γργορο ρυθμ ομιλας.

χουν δυσκολα στην επλυση προβλημτων χουν δυσκολα στην επανληψη λξεων. Η σοβαρτητα συνθως εναι ανλογη της ακουστικς κατανησης.

χουν δυσκολες στην γραφ και την ανγνωση.

Η επικοινωνα εναι καλτερη με τα τομα με Αφασα τπουWernicke ταν το θμα συζτησης αφορ προσωπικ του, γνριμα θματα.

Μερικο ασθενς με Αφασα τπου Wernicke μιλον ακατπαυστα και χρειζονται δυνατ μηνματα και νοματα για να σταματσουν.

Δεν δεχνουν να χουν επγνωση της διαταραχς επικοινωνας, αλλ απογοητεονται ταν απομοννονται κοινωνικ.

 • Παρδειγμα λγου ατμου με αφασα τπου Wernicke:

- Τι θλεις να φας για βραδιν;

- A ωραα να φμε, να φομε λοι! Το Πσχα θα πμε στο μεγλο τραπζι, και θα ρθει και η νουν, νουμ μας. Τι καλ, ω! Το φα να εναι ζεστ μαζ σου. Πολ, πολ φα ταν σκουπζω και πλι.

 

 

3.      Ανομικ αφασα

Τα τομα με ανομικ αφασα χουν δυσκολα να βρσκουν την κατλληλη λξη. Το τομο χει βρει την βασικ ννοια αλλ παρουσιζει δυσκολα ερεσης της μονοφραστικς μορφς (λξης). Χαρακτηριστικ εναι τι προσπαθε να την περιγρψει και λλοτε την παραλεπει την υποκαθιστ απ λανθασμνη λξη.

Η γλωσσικ παραγωγ εναι λγο διαταραγμνη. Μπορον να επαναλβουν.

χουν καλ γλωσσικ αντληψη.

Γενικ, τα περισστερα μρη του λγου (κφραση, κατανηση,γραφ, ανγνωση) εναι ανπαφη. 

 • Παρδειγμα λγου ατμου με ανομικ αφασα:

-Τι θλεις να φας για βραδιν;’

-Απψε δεν πεινω πολ! Θλω μια…εεε.. πς το λνε; Ε, θλω μια…εε… ξρεις εσ.. πρσινη… με λδι…αχ πς το λνε;

 

 

4.      Ολικ αφασα

Εναι ο πιο σοβαρς τπος αφασας. Περπου το 30% των ατμων με αφασα χουν ολικ αφασα.

Παρουσιζουν δεξι ημιπρεση (μυκ αδυναμα) δεξι ημιπληγα, δεξι αισθητηριακ διαταραχ, απραξα και δυσαρθρα.

λα τα μρη του λγου, κφραση, κατανηση, γραφ και ανγνωση εναι διαταραγμνα.

χουν δυσκολα στην κατονομασα, πως και στην επανληψη λξεων.

σως να μπορον να κατανοσουν μεμονωμνες λξεις και την κφρασ προσπου και του σματος του συνομιλητ, π.χ. ‘σκω’, ‘κτσε’.

Μπορον να αναγνωρσουν τους περιβαλλοντολογικος χους(χος της πρτας, κουδονι, αυτοκνητα).

 • Παρδειγμα λγου ατμου με ολικ αφασα:

-Τι θλεις να φας για βραδιν;

-Εεε. Ναι. Ωχ! Εεε…… πο; Πο; Ναι, ναι!

 

 

5.      Αφασα αγωγς

Η αφασα αγωγς εναι σπνιος τπος αφασας. Μνο το 5-10%των ατμων με αφασα χουν διγνωση με αφασα αγωγς.

Μπορε να παρουσιζουν παρλυση στη δεξι πλευρ του προσπου και στη δεξι πλευρ του σματος, η οποα παρλυση συνθως παρουσιζεται μτριας σοβαρτητας.

χουν καλ κατανηση του προφορικο λγου, καλ σνταξη και ρο λγου.

Μπορε να παρουσιζουν δεξι αισθητηριακ διαταραχ και απραξα.

Δυσκολα στην επανληψη κυρως μεγαλτερων μη οικεων στων ασθεν λξεων, φρσεων, προτσεων. Καλτερη επανληψη λξεων περιεχομνου (ρματα, ουσιαστικ).

Τις λξεις που δεν μπορον να επαναλβουν, σως να τις χρησιμοποιον στην αυθρμητη ομιλα τους.

χουν επγνωση των προβλημτων τους και αυτοδιορθνονται.

Οι ασθενες χουν καλ πργνωση για ανκαμψη απ τα κινητικ και γλωσσικ τους προβλματα.

 • Παρδειγμα λγου ατμου με αφασα αγωγς:

-Τι θλεις να φας για βραδιν;

-Να τργαμε μπι- μπι- μπιζλες! Ναι, εεε..χουμε και.... να κνουμε! Θλω μια μνο.

 


6.      Διαφλοιικς αφασες

Στις διαφλοιικς αφασες, οι περιοχς που αποτελον τα κντρα του λγου εναι θικτες.

Το πρβλημα εναι τι αποκπηκαν απ τις λλες περιοχς του εγκεφλου, με τις οποες συνδονται.

Διαχωρζονται σε κινητικ και αισθητηριακ.

Η κινητικ χει παρμοια συμπτματα με την αφασα Broca, εν η αισθητηριακ μοιζει με την αφασα Wernicke.

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

 • λα τα τοµα µε αφασα χουν παρµοια συµπτµατα της διας περπου βαρτητας;

Η σοβαρτητα της αφασας μπορε να κυμανεται απ πολ σοβαρ ως πιας μορφς. Επσης τα συμπτματα ποικλουν σε διαταραχς κατανησης, κφρασης, γραφς και ανγνωσης. Δυο τομα με αφασα διαθτουν λγο ως πολ στα συμπτματα, πως και στην σοβαρτητα.

 

 

 • να τομο µε αφασα µπορε να µην χει καμα αισθητ σωματικ βλβη;

Οι περισστεροι νθρωποι µε αφασα χουν επσης δεξιπλευρη αδυναμα παρλυση ποδιο και χεριο. Αυτ συμβανει διτι η αριστερ πλευρ του εγκεφλου εναι η πλευρ που χει υποστε βλβη και εναι αυτ που ελγχει τις κινσεις της δεξις πλευρς του σματος.

 

 

 • Μπορε να θεραπευτε η αφασα;

Καμα θεραπευτικ αγωγ ως τρα δεν θεραπεει την αφασα. Η εγχερηση εναι επιτυχς στις περιπτσεις που η πεση απ το εγκεφαλικ τραμα το αιμτωμα χει εππτωση σε να κρσιμο για την ομιλα κντρο. Η εγχερηση δεν εναι χρσιμη στις περιπτσεις αφασας κατπιν εγκεφαλικο επεισοδου που αναπαριστ την µμεγλη πλειοψηφα των περιπτσεων. Η λογοθεραπεα γνεται συνθως σε τομα µε αφασα, αλλ δεν εγγυται 'θεραπεα'.

Ο σκοπς της λογοθεραπεας εναι να βοηθσει τον ασθεν να χρησιμοποισει στο µγιστο δυνατ βαθμ τις εναπομεναντες ικαντητς του και να εκπαιδευθε σε τρπους αναπλρωσης της επικοινωνας.

 

 

 • Ποια θεραπεα εναι η καταλληλτερη για της αφασας;

Η θεραπεα πρπει να βασιστε σε δο κριτρια: το πρτο εναι ‘η διαδικασα θεραπεας πρπει να εναι σχετικ με την διαταραχ του ασθεν’ και το δετερο εναι ‘η διαδικασα θεραπεας πρπει να εναι σχετικ με την λειτουργα του ασθενος στο φυσικ του περιβλλον. Παργοντες που πρπει ναι λεχθον εναι οι παροσες συνθκες και η συναισθηματικ κατσταση του ασθεν, πως και η προσωπικ ιστορα του ατμου και τα σχδια του για το μλλον.

 

 

 • Ποιες διαταραχς μπορε να συνοδεουν να συνδονται με την αφασα;

Υπρχει να σνολο απ δυσλειτουργες στην επικοινωνα που μπορε να οφελονται στην παρλυση, αδυναμα αλληλοδιαδοχ των μυν που εμπλκονται κατ την παραγωγ της ομιλας στην εξασθνηση του γνωστικο συστματος. Εναι σημαντικ να διαφοροποιηθον απ την αφασα διτι η θεραπεα και η πργνωση σε κθε διαταραχ εναι διαφορετικ.

Απραξα: εναι μια επκτητη κινητικ διαταραχ της ομιλας. Εναι μια διαταραχ της ικαντητας του ατμου να παργει εκοσιες διαδοχικς κινσεις των οργνων της ομιλας,πως της γλσσας, των χειλιν της κτω γνθου κ.α. Εναι πρβλημα ρθμισης δηλ. διαδοχς επιλογς και οργνωσης των κινσεων της ομιλας.

Δυσαρθρα: η δυσαρθρα εναι γενικς ρος για να σνολο διαταραχν παραγωγς ομιλας εξαιτας διαταραχς στον μυκ λεγχο του μηχανικο της ομιλας μετ απ εγκεφαλικ βλβη. Αυτ η διαταραχ επηρεζει την ρθρωση, την αναπνο, την προσωδα, την αντχηση και την φνηση. Υπρχουν πολλ εδη δυσαρθρας: χαλαρ,σπαστικ, αταξικ, υπερκινητικ, υποκινητικ, μεικτ.

Δυσφαγα: εναι η διαταραχ της κατποσης σε οποιοδποτε στδιο της μπορε να οφελεται σε μυκ αδυναμα, μυκ αποσυντονισμ, χαμηλ εππεδο γνωστικν λειτουργιν λλειψη κινσεων δομν εξαιτας τραυματισμο.

 

 

 • Πσοι νθρωποι χουν αφασα;

 ρευνες που χουν γνει στην Αμερικ δεχνουν τι περπου να εκατομμριο τομα χουν αφασα νας στους 250 ανθρπους. Τα 2/3 απ αυτος εναι αποτλεσμα εγκεφαλικο και το 1/3 απ εγκεφαλικ τραμα.

 

 

 • Ποιοι χουν αφασα;

ρευνες που γιναν στις ΗΠΑ δειξαν τι αν και συνθως εμφανζεται στις μεγλες ηλικες, μπορε να προσβλει λες τις ηλικιακς ομδες. Ο κυριτερος παργοντας κινδνου εναι η υπρταση και η σνδεση της με το ΑΕΕ. Η συχντητα εμφνισης της αφασας ταν δια στους νδρες και στις γυνακες. Προσβλει λες τις φυλς, σε λα τα κοινωνικοοικονομικ περιβλλοντα.

Η αφασα δεν κνει διακρσεις!

 

 

 • Μπορε να συμβε εγκεφαλικ και στα παιδι;

Ναι, μπορε να συμβε εγκεφαλικ και στα παιδι. Η συχντητα εμφνισης εγκεφαλικν σε παιδι εναι χαμηλ. Οι πιο συνηθισμνες αιτες εγκεφαλικο στα παιδι εναι η μλυνση (π.χ. μηνιγγτιδα), τραμα, διαταραχς στο αμα και η γεννητικ προδιθεση.

Υπρχουν παρμοιες επιπτσεις στα παιδι πως στους ενλικες μετ απ εγκεφαλικ, πως διαταραχς λγου, παρλυση αδυναμα.

Υπρχουν μως και μοναδικς επιπτσεις στα παιδι πως η εγκεφαλικ πρεση και η νοητικ υστρηση.

Τα παιδι χουν καλτερη αποκατσταση σε σγκριση με τους ενλικες, διτι ο εγκφαλος ακμη αναπτσσεται, και διαθτει μεγαλτερη πλαστικτητα.

 

 

 • Πως θεραπεεται η αφασα;

Υπεθυνος για την αξιολγηση και θεραπευτικ αντιμετπιση της αφασας εναι ο λογοπαθολγος. Ο λογοπαθολγος θα αξιολογσει τη διαταραχ και θα σχεδισει το κατλληλο εξατομικευμνο θεραπευτικ πργραμμα.

Κθε τομο με αφασα αντιμετωπζει διαφορετικ προβλματα και θα επιτχει διαφορετικ βαθμ αποκατστασης με τη λογοθεραπεα.

Μερικ τομα αναρρνουν σχεδν εντελς απ το εγκεφαλικ,συνθως σε μερικς μρες, βδομδες και μνες. Μετ η ανκαμψη εναι πιο αργ και παρνει περισστερο χρνο. Μερικ τομα δεν αποκαθιστονται πλρως, και θα πρπει να μθουν να ζουν με τις αλλαγς που προκλεσε το εγκεφαλικ.

 

 

 • Τι επιπτσεις χει η αφασα στο τομο και στην οικογνεια του;

Η αφασα συχν απομοννει το τομο, εν χει πολλς φορς ως αποτλεσμα να τομο με αφασα να σταματσει να εργζεται, να χσει τις κοινωνικς επαφς και πολλς φορς την οικονομικ του ανεξαρτησα.

Περπου 70% των ατμων με αφασα νιθουν τι οι συννθρωποι τους, ακμα και οι κοντινο φλοι, αποφεγουν να ρχονται σ επαφ μαζ τους λγω των δυσκολιν στην επικοινωνα. Κποιοι ασθενες με αφασα εμφανζουν συναισθηματικς διαταραχς, πως η κατθλιψη.

Η αφασα επηρεζει λη την οικογνεια. Πνος και θλψη κυριαρχε αρχικ στα μλη της οικογνειας ενς ατμου με αφασα. "Τι συμβανει;", "Πς θα το αντιμετωπσουμε;", ρωτνε και σκφτονται οι οικεοι. Οι ρλοι και οι σχσεις, ο τρπος ζως μιας οικογνειας μπορε να αλλξουν τελεως με την παρουσα της αφασας και να χρειζεται να προσαρμοστον στα να δεδομνα. Δημιουργονται πρσθετες οικονομικς ανγκες. Συχν ο/η σζυγος νιθει πως χασε το/τη σντροφο καθς η μεταξ τους επικοινωνα καθσταται δσκολη.

 

 

 • Τ εναι ο βοηθς επικοινωνας;

Ο βοηθς επικοινωνας εναι αυτς που υποστηρζει τις ανγκες και τα ενδιαφροντα ενς λλου. Μπορε να βοηθσει σιγουρεοντας τι το τομο με αφασα χει λες τις πληροφορες που χρειζεται για να παρνει αποφσεις και να κνει επιλογς.Μπορε να βοηθσει στην τηλεφωνικ επικοινωνα, στην γραφ γραμμτων ποιας δλωσης, στα ραντεβο και στις συναντσεις που αφορον το τομο με αφασα. Βοηθς επικοινωνας μπορε να εναι να μλος της οικογνειας, νας φλος, εθελοντς επαγγελματας υγεας.

 

 

 

Imagine...

Τhat you are in another country the langauge of which you don't understand, and the residents of this country don't understand your language.

As a result, communicating amongst yourselves will be difficult. Can you imagine how you will feel? This is what it feels like to a person with aphasia. You find it very difficult to communicate with people even the people that are very close to you.

 

 

 • Who is the Thessaloniki Aphasia Team?

The Thessaloniki Aphasia Team is a non profitable organization that was founded in 2004 and became an official association on January 7th, 2005 following the30763/2004 decision.

 

The Thessaloniki Aphasia Team is a support group for people with aphasia and their families. The mission of the association is to facilitate better living conditions for people with aphasia and to use the aphasia team as a means of expression for people with language impairments. The team also aims at raising awareness of what aphasia is and to emphasize that a person with aphasia is the same person it used to be before the condition that let to his/her aphasia and he/she should be treated like that.  

The Thessaloniki Aphasia Team offers information regarding aphasia. Strategies on how individuals with aphasia and their families can cope with their acquired condition are discussed duringthe meetings of the Team.

 

 • Whatis aphasia?

Aphasia is an acquired communication disorder that involves a neurological damage.

Aphasia impairs communication, speech comprehension, expression, reading and writing as well as memory. Aphasia is categorized into different types. Each type ofaphasia is characterized by impairments in one or several of the previously mentioned language processes.

Aphasia is a language disorder, not a speech disorder, and people with aphasia do not usually exhibit thought or knowledge deficits.

 

 

 • What causes aphasia?

Aphasia isusually the result of a cerebrovascular accident or a traumatic braininjury. It can also be attributed to abrain tumour or another neurological condition.

People withaphasia could also exhibit concomitant disorders, for instance, dysarthria,apraxia, mobility impairments, attention deficit etc.

 

 

 •  How is aphasia treated?

Thespecialist responsible for evaluating and treating people with aphasia is thespeech pathologist. The speechpathologist evaluates the disorder and implements an individualized treatmentplan that is appropriate for each patient.

Each personwith aphasia faces different difficulties and will restore communicativefunctions at different levels following speech language therapy.

 

 

 • What are the consequences of aphasia?

The person with aphasia is often isolated, he might stop working, his social life might suffer and many times he might lose his autonomy.

About 70%of people with aphasia feel that their fellow beings, even their close friends, avoid interactions with them because of their communication difficulties. Some patients with aphasia often exhibit emotional disorders, such as depression.

 

Aphasia influences the entire family. With the diagnosis of aphasia, family members feel pain and sorrow as they wonder “What is happening?”, “How will we deal with this?”. The role of each family member, their relationships, and their way oflife might totally change with the diagnosis of aphasia. It is not unusual for the husband or thes pouse to feel that they’ve lost their partner as communication between them isdifficult. Further, the family has to cope with the increased financial burden necessary to deal with the disorder.

 
© 2020
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License. Created by